El 7 de gener de 2019, es proporciona un paquet de set llavors diferents i nutrients als agricultors del districte de Sindhupalchowk. El projecte consisteix en eines i suport agrícola a 85 llars de diferents grups del poble de  Dugunagadhi. L’ajuda es va dividir en dos grans grups, en funció del seu rendiment agrícola i la productivitat de la producció en la primera temporada: agricultors líders i resta d’agricultors.

Aquesta és una ajuda extra als materials i eines agrícoles proporcionats a la comunitat, inclosos els hivernacles i les eines de millora del reg .

Els agricultors reben llavors i nutrients cada temporada per a facilitar el cultiu. El nostre tècnic agrícola brinda orientació, capacitació i facilitació cada temporada per a millorar la productivitat, identificant a més les necessitats de la comunitat.

15 agricultors líders

Els principals productors agrícoles es van identificar entre el total de llars. Aquests agricultors líders van rebre hivernacles de plàstic, eines de subministrament i emmagatzematge d’aigua per a millorar les instal·lacions de reg, llavors, nutrients, abonaments, eines per a fabricar pesticides orgànics locals i fertilitzants líquids, i un tècnic agrícola experimentat per a implementar els projectes i capacitar a la comunitat.

Resta d’agricultors (70)

Aquests agricultors han rebut llavors, nutrients, pesticides i fertilitzants líquids, a més de plantes locals i restes de matèria orgànica necessaris per al cultiu de vegetals.