Segons les necessitats de cada escola s’ofereixen cursos de formació dissenyats específicament per als mestres segons les matèries que demanen. Així mateix s’estableixen biblioteques escolars i, a través de les escoles agermanades, es prepara material educatiu per a mestres i alumnes.