La devastació del terratrèmol que el 2015 va destruir per complet, en pocs segons, tot el poble de Yarmasing (222 cases) requereix enormes esforços per revertir la situació. Un estudi geològic oficial dut a terme l’any 2017 va determinar que diverses àrees de la zona alta del poble no podien ser reconstruïdes. Set dels catorze barris originals van haver de ressituar-se. Les famílies que posseïen cases en aquestes zones han hagut de negociar la compra de noves parcel·les als habitants que posseeixen terres en àrees segures per a la reconstrucció, aconseguir la taxació dels terrenys, obtenir préstecs bancaris, registrar títols de propietat i obtenir els permisos de construcció.

Després que els afectats es traslladessin des dels refugis temporals a Kathmandu als refugis temporals a Yarmasing, Namlo Europa ha seguit ajudant-los de moltes formes, com per exemple a través de la capacitació agrícola per garantir que puguin conrear els seus propis aliments durant el període de reconstrucció. Després de completar els treballs vials -necessaris per obrir el pas des de la carretera principal fins al poble-, hem comprat 25 tones de vares corrugades per utilitzar-les en la construcció dels fonaments de les cases. Actualment, els habitants estan treballant de valent, excavant i preparant les seves parcel·les i sol·licitant materials addicionals necessaris per començar la construcció dels fonaments reforçats amb formigó.