L’objectiu principal del programa és potenciar la capacitat dels membres de les comunitats de treballar junts per arribar a ser autosuficients. Normalment, les comunitats rurals del Nepal i Nicaragua que demanen ajuda per construir les seves escoles tenen un índex molt alt d’analfabetisme i el primer programa un cop acabada la construcció de l’escola és oferir classes d’educació d’adults. Un cop tenen una educació bàsica poden accedir a l’ensenyament d’oficis com poden ésser cosir, teixir, cultiu de vegetals, de plantes medicinals o creació de manualitats com postals o productes artesanals.

L’educació de la dona té un gran impacte no sols en el que pot contribuir a la millora de la seva comunitat sinó que també influeix directament en el futur dels seus fills i d’ella mateixa.