El 28 de desembre de 2018, se subministra als agricultors del projecte agrícola de Dhenungun paquet de set llavors diferents i nutrients . Se suma als materials i eines proporcionats anteriorment a la comunitat, inclosos els hivernacles i les eines de millora del reg. Això beneficiarà als 37 llars (18 llars de Manpha i altres 19 llars del grup Jhirudi-Bharlangdi).

La gent del poble està proveïda amb llavors i nutrients cada temporada per facilitar el cultiu. El nostre tècnic agrícola orienta, capacita i facilita cada temporada per millorar la productivitat, a més d’identificar les necessitats de la comunitat.