El paquet de materials de beques per als sis estudiants amb mèrit del ‘Programa de Beques Sushil Tamang – Merit Basis’ es va distribuir el 8 d’octubre de 2018. El paquet de beques inclou tarifes de matrícula, tot el conjunt d’articles de papereria, uniformes, motxilles, parell de roba addicional, entre altres.

Aquest programa es va llançar a Kyamin Secondary School l’any 2017 després de la finalització exitosa de la construcció de l’escola. Els trescmillors estudiants del setè grau s’agreguen a aquest programa cada any. Els estudiants han de complir amb els nostres criteris d’elegibilitat per entrar en aquesta categoria. Els estudiants seleccionats rebran tot el que necessiten per assistir a l’escola durant un any amb la possibilitat d’estendre’s fins al grau 12 en complir amb els criteris. Es espera que el programa de beques dissenyat animi als estudiants a crear un ambient competitiu a l’escola i motivi els nens i nenes a ser millors en educació perquè siguin els seleccionats.