Namlo Europa va començar la construcció del segon pis de l’escola de Kyamin el passat 15 de març. Aquest projecte té com a objectiu continuar la relació positiva establerta entre la comunitat local i Namlo Europa durant l’últim any, amb la construcció del primer pis de l’edifici. La fase de planificació del projecte va començar a finals de 2017 amb l’aprovació de la documentació oficial i els primers contactes amb els voluntaris. Desafortunadament, trobar al voluntari adequat no és un procés fàcil. Finalment, en Mauro Bravo va oferir el seu temps per treballar com a enginyer civil voluntari per a Namlo Europa novament (també es va encarregar de la construcció del primer pis). Gràcies a això el projecte avui és una realitat!

Després de més d’un mes de construcció, ens enorgulleix dir que el procés avança i que els principals components estructurals de l’edifici s’acabaran aviat. Les columnes es van construir en primer lloc, seguit de les parets i, en aquest moment, l’equip de treballadors està preparant els encofrats, el planxat de les bigues i la llosa de formigó que forma el sostre de l’edifici. Això significa que, malgrat algunes demores a causa de les condicions climàtiques i altres problemes, el formigonat del sostre tindrà lloc en aproximadament 20 dies; i això ens fa sentir molt orgullosos! La comunitat local ha participat proporcionant mà d’obra voluntària per a tasques no especialitzades.

Volem fer un esment especial a en Mauro Bravo i en Krish Bhattarai, responsables del llançament i execució d’aquest projecte. En Krish va recolzar en Mauro durant el temps que va estar al Nepal i ha estat instruït per dur a terme les obres finals d’en Mauro. Gràcies a això, podem assegurar que les obres segueixen els estàndards habituals de qualitat en la construcció, garantint la seguretat del futur edifici.