Namlo Europa treballa per combatre la pobresa a través de l’educació i el desenvolupament sostenible a través de projectes que ajuden a millorar la situació de les comunitats més desfavorides.

Considerem que l’educació és la base del desenvolupament en una societat globalitzada i avançada tecnològicament. Els nens i joves són protagonistes en la construcció d’un futur millor i, des d’aquesta vessant, la seva formació adquireix un valor de gran importància.

Per tot això, Namlo Europa ha assumit el compromís de treballar en favor de l’accés i la igualtat en l’educació, cooperant en l’àmbit educatiu i formatiu com a eina fonamental de lluita contra la pobresa i a favor del desenvolupament.

L’Objectiu final és ajudar buscant l’autosuficiència sense crear dependència.