El 28 d’agost de 2018 , els materials per al Projecte agrícola a Dhenung han estat subministrats amb èxit: hivernacles de plàstic, eines de subministrament i emmagatzematge d’aigua per millorar les instal·lacions de reg, adob, eines per fabricar pesticides orgànics locals i fertilitzants líquids . Per al bon funcionament, el tècnic agrícola de Namlo Europa romandrà a la comunitat per implementar el projecte i ensenyar a les persones de la comunitat.

Dhenung és la comunitat on es va construir la nostra primera escola l’any 2015. De l’anàlisi de l’enquesta sobre necessitats de la comunitat, que té 24 grups de població, tres dels grups van trobar més adequat iniciar projectes agrícoles.