L’11 de juny de 2019, completem la instal·lació i configuració del projecte agrícola a la comunitat de Kalesti . Els hivernacles es van instal·lar per complet en les terres de cultiu, es van instal·lar regs per degoteig i els agricultors van mantenir les instal·lacions de reg amb l’ajuda d’un entrenador. El projecte es va iniciar amb el subministrament de materials el 19 d’abril als agricultors de la comunitat de Kalesti .

Seleccionant als 13 agricultors més actius de Kalesti, on vam construir una escola el 2018, es va iniciar un projecte agrícola prop de l’Escola Secundària Kyamin. Aquest projecte es dirigeix a les necessitats dels agricultors per comercialitzar la seva pràctica agrícola que, durant tant de temps, ha estat molt tradicional. Els agricultors motivats estan compromesos a aprofitar-ho al màxim.